สมเด็จพระสังฆราช ประธานคติธรรม วันวิสาขบูชา 2562

สมเด็จพระสังฆราช ประธานคติธรรม วันวิสาขบูชา 2562

เนื่องในวันวิสาขบูชา 18 พ.ค.62 สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานคติธรรมแก่พุทธศาสนิกชน

"ขอสาธุชน อย่าละเลย การบำเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา อันนับเป็น ปฏิบัติบูชา"

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ ขอร่วมอนุโมทนาแก่ทุกๆท่านที่ได้ทำบุญ รักษาศีล ตั้งจิตเจริญภาวนา ในโอกาสนี้ ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ

#วันวิสา #วันจันทร์หยุดชดเชย