ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการบันทึกอัตลักษณ์

pic 3Nation อตลกษณ

คลิกลิ้ง (รับชมแบบวีดีโอ) : https://bit.ly/3p0Oe8g