ประชาสัมพันธ์การเช่าบูชาพระพุทธเมตตามหานคราภิรักษ์

ประชาสัมพันธ์การเช่าบูชาพระพุทธเมตตามหานคราภิรักษ์ (หลวงพ่อเข้าเมือง) ปางมารวิชัย และเหรียญที่ระลึก 92 ปี ตม.ไทย ใต้ร่มพระบารมี

โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระนามพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ สตม.จักได้จัดสร้างขึ้นนามว่า "พระพุทธเมตตามหานคราภิรักษ์" เพื่อเป็นที่สักการะบูชาแห่งพุทธบริษัท เนื่องในโอกาสครบรอบ 92 ปี แห่งการสถาปนา สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมประทานพระอนุญาตเชิญตราอักษรพระนาม ออป. ประดิษฐาน ณ ผ้าทิพย์พระพุทธรูปดังกล่าว จำนวน 3 ขนาด ได้แก่ 19 นิ้ว 9 นิ้ว และ 5 นิ้ว และด้านหลังเหรียญบูชา เนื้อโลหะ และได้กราบอาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตามหานคราภิรักษ์ (หลวงพ่อเข้าเมือง) ปางมารวิชัย 92 ปี ตม.ไทย ใต้ร่มพระบารมี ในวันศุกร์ที่ 31 ก.ค.63 เวลา 13.39 น. นั้น

เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเช่าบูชาพระพุทธเมตตามหานคราภิรักษ์ (หลวงพ่อเข้าเมือง) ปางมารวิชัย และเหรียญที่ระลึก 92 ปี ตม.ไทย ใต้ร่มพระบารมี ไว้สักการะ บูชา ได้อย่างทั่วถึง จึงขอประชาสัมพันธ์ดังนี้

34532

34533

S 9879556

S 9879558

S 9879559

 

ผู้ที่สนใจสั่งจองติอต่อหมายเลขโทรศัพท์  075611097 หรือ สายด่วน 1178