บริการฉีดพ่นโควิด-19ฟรี โดย มูลนิธิศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้วน, มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ สาขากระบี่, อิทธิชัย ตันบุตร, ธนวัช ภูเก้าล้วน และ สมาชิกกลุ่มพัฒนากระบี่

 

Co1

Co2

Co3

Co4

Co5

Co6

Co7