น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

1

“เรื่องราวแห่งความรัก ความผูกพัน ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพสกนิกรชาวกระบี่ ที่จะต้องจดจารจารึกไว้ในหัวใจ จากรุ่นสู่รุนอย่างมิมีวันลืมเลือน...”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดกระบี่ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๐๒ โดยเสด็จพระราชดำเนินออกจากจังหวัดภูเก็ต ตอนเช้าวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๐๒ ไปจังหวัดพังงา เสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดพังงา ที่อำเภอทับปุด เป็นแหล่งสุดท้าย ออกจากอำเภอทับปุด เวลา ๑๔.๔๕ น.

เสด็จถึงอำเภออ่าวลึก แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปเสวยพระสุธารส ณ พลับพลา ในวนอุทยานธารโบกขรณี ที่อำเภออ่าวลึก ได้มีราษฎรนำเต่ามาทูลเกล้าฯ ถวาย ๑ ตัว ก่อนเสด็จกลับ พระองค์ทรงหลั่งน้ำปล่อยเต่าที่ราษฎรนำมาถวายดังกล่าว แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับแรม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ซึ่งทางจังหวัดได้ต่อเติมขึ้นเป็นพิเศษ

วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๐๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลากลางจังหวัดกระบี่ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กราบบังคมทูลนำข้าราชการ และราษฎรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเมืองกระบี่ความว่า

“จังหวัดกระบี่สร้างขึ้นมาโดยประชาชน หวังว่าทุกคนจะช่วยกันต่อไป และจังหวัดนี้เชื่อว่าเป็นนิมิตดี เพราะช้างเผือกที่ได้รับมาจากจังหวัดนี้”

ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรอยู่ประมาณชั่วโมงเศษ จึงเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังอำเภอคลองท่อม ถึงอำเภอคลองท่อม เวลา ๑๐.๕๘ น. ราษฎรได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และทูลเกล้าฯ ถวายนกหว้า ๑ ตัว เมื่อเสวยพระกายาหารกลางวันแล้ว ทรงปล่อยนกหว้า ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวาย เวลา ๑๔.๔๒ น. เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช

(จากหนังสือ วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดกระบี่)

 

2

 56hdfhfhd

8563g5sg


47937dgss

46hiol

                                            

3

ช้างเผือกคู่พระบารมีเชือกแรกในรัชกาลที่ 9 เป็นช้างพลายเผือกโท เดิมมีนามว่า ”พลายแก้ว”

คล้องได้เมื่อปี 2499 ที่ ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่

 

667gf

677943dgs