ตม.ช่วยเด็กไทย ใช้เน็ตฟรี

ตมไทย เรยนออนไลน

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ อำนวยความสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีความพร้อมอุปกรณ์สำหรับเพื่อการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ สามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่ อาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่