ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์

ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์

เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ประจำแต่ละจังหวัด ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
2017-10-10 : เวลา 10.09 น.