การรายงานตนของต่างด้าว ตามมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

poster01 01

 

poster01 03

 

poster01 02