การจองคิวออนไลน์ สำหรับผู้เข้าใช้บริการประเภทงานขออยู่ต่อ

ตม.จว.กระบี่ เปิดระบบการจองคิวออนไลน์ สำหรับผู้เข้าใช้บริการประเภทงานขออยู่ต่อ (Extention VISA)

โดยท่านสามารถระบุวันและเวลาเข้าใช้บริการ ผ่านลิงค์นี้ https://outlook.office365.com/owa/calendar/KrabiImmigrationOffice@imm6division.onmicrosoft.com/bookings/

 

 หรือสแกนคิวอาร์โค๊ด

KrabiImmigrationOffice2

สอบถามเพิ่มเติม โทร 075-611097