ติดต่อเรา

 9

อาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่

ตั้งอยู่เลขที่ 382 หมู่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 
โทรศัพท์ 075-611-097


7

อาคารที่ทำการงานสืบสวนและปราบปราม ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่

ตั้งอยู่เลขที่ 116 ถ.อุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 
โทรศัพท์ 075-611-097