ติดต่อเรา

 


อาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่

ตั้งอยู่เลขที่ 382 หมู่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 
โทรศัพท์ 075-611-097 

อาคารที่ทำการงานสืบสวนและปราบปราม ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่

ตั้งอยู่เลขที่ 382 หมู่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 
โทรศัพท์ 075-611-097