แผนระดมกวาดล้างห้วงเทศกาลลอยกระทง

ตม.จว.กระบี่ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการข้างเคียง ประชาชน อาสาสมัคร ทำพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมืองในห้วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2561 เวลา 17.00 น. ณ ลานปลาใบ ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จว.กระบี่

ปลอยแถวอาวนาง ๑๘๑๑๒๐ 0320

 

ปลอยแถวอาวนาง ๑๘๑๑๒๐ 0249

 

ปลอยแถวอาวนาง ๑๘๑๑๒๐ 0072

 

ปลอยแถวอาวนาง ๑๘๑๑๒๐ 0226