วันอนุรักษ์มรดกไทย

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

"วันอนุรักษ์มรดกไทย"

IMG 1135

 

IMG 1134

IMG 1139

IMG 1140

IMG 1190

IMG 1194

IMG 1195

IMG 1208

IMG 1215

IMG 1219

สไลด1

สไลด2