วันตำรวจ

line 146699953702
วันที่ 17 ต.ค. 62 พ.ต.อ.ธเนศ สุขชัย ผกก.ตม.จว.กระบี่ ได้สั่งการให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด แต่งกายโดยประดับเครื่องหมาย ตร. เพื่อปลุกจิตสำนึกในความเป็น"ตำรวจ" ในโอกาสที่เป็นวันสำคัญของหน่วยงาน

line 375590041269

line 407401132477

line 160517565269

โดย พ.ต.อ.ธเนศ สุขชัย ได้สื่อสารถึงคำขอบคุณ และความปรารถนาดีที่ ผบ.ตร. มีให้กับข้าราชการตำรวจ และได้อ่านสารวันตำรวจ ซึ่ง ผบ.ตร. ได้มอบให้แก่ข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ เนื่องในวันตำรวจในปีนี้

จากนั้นได้มีการประชุมมอบนโยบายประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุมตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และข้อสั่งการ ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติในแต่ละงานในรอบเดือนที่ผ่านมา
line 2705291439101
โดยก่อนการประชุม พ.ต.อ.ธเนศ สุขชัย ผกก.ตม.จว.กระบี่ ได้มอบ "บาตรออมบุญ" (ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ ในแนวทางที่มุ่งให้ ตม.จว.กระบี่ เป็น "ด่านบุญ" ที่เน้นให้ข้าราชการในสังกัด มีความเข้าใจและมีหลักปฏิบัติอันยึดแนวคิดตามแนวทางพุทธศาสนา) ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 4 นาย

line 2744270016458

จากนั้นได้มีการอบรม "ชั่วโมงคุณธรรม" ซึ่งจะเป็นการบรรยายเชิงธรรมะที่เข้าถึงได้ง่าย โดย พ.ต.อ.ธเนศ สุขชัย ผกก.ตม.จว.กระบี่ จะเป็นผู้บรรยายให้แก่ข้าราชการในสังกัด ในช่วงท้ายของการประชุมในทุกๆ เดือน

line 2849653023498