ภารกิจ รปภ. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ตม.จว.กระบี่ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจ รปภ. พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2562

S 14401876

ภารกจ สร.1 ศนยลกปด ๑๙๐๒๒๒ 0008ภารกจ สร.1 ลานปดำ ๑๙๐๒๒๒ 0065