พิธีสักการะหลวงพ่อเข้าเมือง

วันนี้ (๗ ม.ค.๖๕) เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.คงฤทธิ์ สุกใส ผกก.ตม.จว.กระบี่ จัดพิธีสักการะ พระพุทธเมตตามหานคราภิรักษ์ (หลวงพ่อเข้าเมือง) 92 ปี ตม. ใต้ร่มพระบารมี เพื่อกราบไหว้สักการะบูชาอันเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ณ บริเวณภายนอกอาคารที่ทำการ ตม.จว.กระบี่

อญเชญหลวงพอเขาเมอง5อญเชญหลวงพอเขาเมอง4อญเชญหลวงพอเขาเมอง1อญเชญหลวงพอเขาเมอง3อญเชญหลวงพอเขาเมอง2อญเชญหลวงพอเขาเมอง6