พิธีวันจักรี 6 เม.ย.64

timeline 25640406 093431

timeline 25640406 093335

timeline 25640406 093342

timeline 25640406 093315timeline 25640406 093514

timeline 25640406 093548