ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19

วันนี้ (3 ก.พ. 65) เวลาประมาณ 08.00 น. พ.ต.อ.คงฤทธิ์  สุกใส ผกก.ตม.จว.กระบี่ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.กระบี่ ตรวจตัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการตรวจแบบ ATK โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยแกข้าราชการในสังกัด และประชาชนผู้มาใช้บริการ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่

001002004008009018