ตม.จว.กระบี่ สนับสนุนน้ำดื่ม ในกิจกรรม Big Cleaning Day

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศุภฤกษ์ พันธ์โกศล ผกก.ตม.จว.กระบี่ มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง เพ็ญสินี อินทรภิรมย์ สว.ตม.จว.กระบี่ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ในกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณลานประติมากรรมปลาใบ เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2561 เวลา 09.00 น.

จตอาสาอาวนาง ๑๘๑๑๒๓ 0023

 

จตอาสาอาวนาง ๑๘๑๑๒๓ 0022

 

จตอาสาอาวนาง ๑๘๑๑๒๓ 0020 

 

จตอาสาอาวนาง ๑๘๑๑๒๓ 0010