ตม.จว.กระบี่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ ๒๔ พ.ย.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.เจษฎา ใยสุ่น ผบก.ตม.๖ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาตามโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับข้าราชการในสังกัด บก.ตม.6 และประชาชนจิตอาสาทั่วไป ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดท่านางหอม ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา โดย พ.ต.อ.ศุภฤกษ์ พันธ์โกศล ผกก.ตม.จว.กระบี่ ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

จตอาสาวดทานางหอม ๑๘๑๑๒๖ 0212

จตอาสาวดทานางหอม ๑๘๑๑๒๖ 0227

จตอาสาวดทานางหอม ๑๘๑๑๒๖ 0238

จตอาสาวดทานางหอม ๑๘๑๑๒๖ 0118

จตอาสาวดทานางหอม ๑๘๑๑๒๖ 0185

จตอาสาวดทานางหอม ๑๘๑๑๒๖ 0163