กิจกรรมอาสาพัฒนา นื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธ.ค.2561 เวลา 10.00 ตม.จว.กระบี่ ได้ร่วมกับอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และบริจาคน้ำดื่มให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดคลองใหญ่ อ.เมือง จว.กระบี่

จตอาสาวดคลองใหญ ๑๘๑๒๐๗ 0075

จตอาสาวดคลองใหญ ๑๘๑๒๐๗ 0065

จตอาสาวดคลองใหญ ๑๘๑๒๐๗ 0050

จตอาสาวดคลองใหญ ๑๘๑๒๐๗ 0089