รายงานผลการปฎิบัติดีเด่น

ตม.จว.กระบี่ ได้จับกุมบุคคลต่างด้าว OVERSTAY จำนวน 2 ราย ดังนี้

     ผู้ถูกจับที่ 1. MR.TACKIE PRINCE NII OWUSU อายุ 33 ปี สัญชาติ กานา หมายเลขหนังสือเดินทางเลขที่ H2537342 (OVERSTAY 1,079 วัน)

     ผู้ถูกจับที่ 2. MR.ADDO NANA KWAME อายุ 30 ปี สัญชาติ กานา หมายเลขหนังสือเดินทางเลขที่ H2602563 (OVERSTAY 1,347 วัน)

     โดยกล่าวหาว่าบุคคลต่างด้าวทั้ง 2 รายดังกล่าวว่า “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด”

     สถานที่เกิดเหตุและจับกุม บริเวณริมถนน ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จว.กระบี่ เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2561

 จบกานา