ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารจอดเรือยนต์ตรวจการณ์ ตม.จว.กระบี่

ราคากลาง1ราคากลาง2แบบ บก.01

ราคากลาง3ราคากลาง3ราคากลาง4ราคากลาง5ราคากลาง6ราคากลาง7ราคากลาง8ราคากลาง9ราคากลาง10