ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 15 รายการ (เนื่องจากราชการมีวันหยุดต่อเนื่ิองตั้งแต่ 13-16 ต.ค.2565 จึงกำหนดวันลงทะเบียนฯ ใน 27 ต.ค.2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น.  และทำการประมูลฯ ใน 28 ต.ค.2565 ตั้งแต่ เวลา 10.00 น)

เนื่องจาก ครม.เห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำเดือน ต.ค.2565

คือ วันศุกร์ ที่ 14 ต.ค.2565  ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่ิองตั้งแต่ 13-16 ต.ค.2565 จึงกำหนดวันในการลงทะเบียนฯ ใน 27 ต.ค.2565

ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น.  และทำการประมูลฯ ใน 28 ต.ค.2565 ตั้งแต่ เวลา 10.00 น.

img916

 

img914

img915