รวบเพจเช็คทะเบียนราษฎร์ผิดกฎหมาย

ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสืบสวนป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา และบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ โดย พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม. ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีเฟซบุ๊คชื่อ “รับเช็คทะเบียนรถยนต์ ออนไล เช็คอายัด รวดเร็ว 24 ชม.” มีการรับจ้างตรวจสอบข้อมูล และประวัติบุคคลผ่านออนไลน์ ซึ่งเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ นั้น


     เจ้าหน้าที่ตำรวจ ศปอส.ตร. จึงได้ทำการสืบสวนจนทราบว่า ร.ต.ท.บุญเสริม เป็นผู้ใช้งานสืบค้นในกรณีดังกล่าว เมื่อทำการสืบค้นข้อมูลเสร็จแล้วจะส่งให้กับลูกชายของตนเอง คือ นายทรงศักดิ์ อายุ 27 ปี ซึ่งเป็นผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อ “รับเช็คทะเบียนรถยนต์ ออนไล เช็คอายัด รวดเร็ว 24 ชม.” ได้มีแจ้งไลน์ไอดี (Line ID) : @2car เพื่อไว้ให้กับผู้ที่ต้องการตรวจสอบประวัติบุคคลติดต่อ สามารถติดต่อผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ปรากฏชื่อผู้ใช้ว่า “ตรวจสอบสถานะรถยนต์” และสามารถตรวจสอบเช็คประวัติบุคคลได้ทั้งหมด โดยคิดค่าบริการตรวจสอบ 1,000 บาท แต่ถ้าต้องการตรวจสอบว่ามีรถยนต์กี่คัน หรือเคยจดทะเบียนสมรสหรือไม่ จะต้องจ่ายเพิ่มอีก 1,000 บาท และโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 038-X-XXXXX-X พบว่าเป็นบัญชีชื่อ น.ส.จินดารัตน์ อายุ 31 ปี ซึ่งเป็นภรรยาของนายทรงศักดิ์ จากนั้นผู้ใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ “ตรวจสอบสถานะรถยนต์” จึงจะส่งภาพข้อมูลบุคคลจากการตรวจสอบในระบบทะเบียนราษฎร์มาให้กับผู้ใช้บริการด้วย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อ ร.ต.ท.บุญเสริม, นายทรงศักดิ์ และ น.ส.จินดารัตน์ ว่า       “ ห้ามมิให้ผู้ใด เปิดเผยข้อความหรือตัวเลขนั้นแก่บุคคลใดๆ ซึ่งไม่มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือแก่ สาธารณชน เว้นแต่ผู้มีส่วนได้เสียขอทราบเกี่ยวกับสถานภาพทางครอบครัวของผู้ที่ตนจะมีนิติสัมพันธ์ด้วย หรือเมื่อมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่การสถิติหรือเพื่อประโยชน์แก่การรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือการดําเนินคดีและการพิจารณาคดีหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และไม่ว่าในกรณีใดจะนําข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรไปใช้เป็นหลักฐานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลมิได้ ” ตามมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป