ผบช.สตม. เปิดอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี

 

     

     เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30น. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม. เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี ณ อาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองหลังใหม่ เลขที่ 954 หมู่ 1 ซ.ร่วมมิตร ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  

 

   อาคารที่ทำการหลังใหม่นี้เป็นอาคาร 5 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 2,873 ตารางเมตร ภารกิจหลักของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี คืองานบริการคนต่างด้าวและงานป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี อาคารที่-ทำการหลังใหม่ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่กว้างขวาง และมีความทันสมัย สามารถรองรับการให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เป็นอีกก้าวหนึ่งของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้บริการคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีได้อย่างทั่วถึง ตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ว่า “เชื่อมต่อประชาชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความมั่นคง”  เพื่อสอดรับตามยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ 4.0” ของรัฐบาล นั่นคือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงาน  ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการให้บริการแจ้งเตือนการอยู่เกินกำหนดในราชอาณาจักร (Overstay) ผ่านทางระบบ SMS  เป็นต้น