ผบช.สตม. มอบโต๊ะ เก้าอี้เรียน ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในเขตจังหวัดอุทัยธานี

วันนี้ (26พ.ย.61) เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม.ได้มอบ  โต๊ะและเก้าอี้เรียนซึ่งทำจากวัสดุไม้ยางพาราคุณภาพดี จำนวน 170 ชุด รวมเป็นเงิน 204,000 บาท (สองแสนสี่พันบาทถ้วน) ให้แก่ โรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร และขาดแคลนในเขตจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย

1.โรงเรียน บ้านทัพยายปอน อ.ลานสัก จว.อุทัยธานี จำนวน 30 ชุด
2.โรงเรียน บ้านวังผาลาด อ.หนองฉาง จว.อุทัยธานี จำนวน 30 ชุด
3.โรงเรียน รัตนโกสินทร์2 อ.ลานสัก จว.อุทัยธานี จำนวน 40 ชุด
4.โรงเรียน วัดเขาพระยาสังฆาราม อ.ลานสัก จว.อุทัยธานี จำนวน 30 ชุด
5.โรงเรียน บ้านหนองม่วง อ.ลานสัก จว.อุทัยธานี จำนวน 20 ชุด
6.โรงเรียน บ้านคลองหวาย อ.บ้านไร่ จว.อุทัยธานี จำนวน 20 ชุด


ทั้งนี้ ด้วยท่าน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม. มีเจตนารมย์และจิตอันเป็นกุศลที่จะบริจาคสิ่งของและวัสดุการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนเพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโดยเฉพาะในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกลโดยมุ่งหวังให้เด็กนักเรียนดังกล่าวได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทัดเทียมกับโรงเรียนในเขตชุมชนเมืองทั่วไปอันจะส่งผลให้เด็กนักเรียนได้เติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต